LICENȚĂ ID

 
 

Programul de studii – Horticultură

Domeniul - Horticultură

Forma de învățământ – învățământ la distanță

Statutul – AP

Tipul de examen – Diplomă

Mod de susținere – probă scrisă și probă orală (susținerea lucrării de licență).

Susținerea din sesiunea de toamnă: 08.09.2017

Înscriere sesiunea de vară - 20.06.2016- 24.06.2016

Proba scrisă - 01.07.2016 – ora 9.00, amf. Bpb

Proba orală - 02.07.2016 – ora 8.30, BI13.

Tematica și Bibliografia

METODOLOGIA PRIVIND SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DIPLOMA ŞI ÎNTOCMIREA LUCRARII - ID

 

Acte necesare înscriere:

  • dosar carton plic,
  • fișă de înscriere și declarația pe proprie răspundere (de la Secretariat),
  • copie xerox actualizată BI/CI,
  • copie legalizată certificat naștere,
  • copie legalizată certificat căsătorie (dacă este cazul),
  • 2 fotografii ¾,
  • diploma de bacalaureat în original (dacă nu este la dosarul de student),
  • fișa de lichidare (de la Secretariat),
  • carnet de student + legitimația de student,
  • lucrarea de licență /disertație, cu referatul cadrului didactic îndrumător.