Se încarcă pagina ...

Perioada de examen

Licentă 2015

METODOLOGIA PRIVIND SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DIPLOMĂ ŞI ÎNTOCMIREA LUCRĂRII 2015

 


ARHIVA

Licentă 2014

Programul de studii – Horticultură
Domeniul -  Horticultură
Forma de învătământ – cursuri de zi
Statutul – A
Tipul de examen – Licentă
Mod de sustinere – probă scrisă si probă orală (sustinerea lucrării de licentă)

Înscriere sesiunea de vara - 30.06.2014- 04.07.2014
Proba scrisă - 09.07.2014 – ora 9.00, amf. Bpb
Proba orală - 10.07.2014 – ora 8.30, BI13


Înscriere sesiunea de toamna - 1.09.2014 - 5.09.2014
Proba scrisă - 11.09.2014 – ora 9.00, amf. Bpb
Proba orală - 12.09.2014 – ora 8.30, BI13


Acte necesare înscriere:
- dosar carton plic
- fisa de înscriere si declaratia pe proprie răspundere (de la Secretariat)
- copie xerox actualizată BI/CI
- copie legalizată certificat nasttere
- copie legalizată certificat căsătorie (dacă este cazul)
- 2 fotografii ¾
- diploma de bacalaureat în original (dacă nu este la dosarul de student)
- fisa de lichidare (de la Secretariat)
- carnet de student + legitimatia
- lucrarea de licentă cu referatul cadrului didactic îndrumător

 

METODOLOGIA PRIVIND SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENÈšĂ ŞI ÎNTOCMIREA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ

 

Tematica si Bibliografia