Se încarcă pagina ...

Perioada de examen

Licență 2014

Programul de studii – Horticultură
Domeniul -  Horticultură
Forma de învățământ – cursuri de zi
Statutul – A
Tipul de examen – Licență
Mod de susținere – probă scrisă și probă orală (susținerea lucrării de licență)

Înscriere - 30.06.2014- 04.07.2014
Proba scrisă - 09.07.2014 – ora 9.00, amf. Bpb
Proba orală - 10.07.2014 – ora 8.30, BI13

Acte necesare înscriere:
- dosar carton plic
- fișa de înscriere și declarația pe proprie răspundere (de la Secretariat)
- copie xerox actualizată BI/CI
- copie legalizată certificat naștere
- copie legalizată certificat căsătorie (dacă este cazul)
- 2 fotografii ¾
- diploma de bacalaureat în original (dacă nu este la dosarul de student)
- fișa de lichidare (de la Secretariat)
- carnet de student + legitimația
- lucrarea de licență cu referatul cadrului didactic îndrumător

METODOLOGIA PRIVIND SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DIPLOMĂ ŞI ÎNTOCMIREA PROIECTULUI

Tematica și Bibliografia