Media finala a concursului de admitere - Masterat iulie 2016

 
 

Mediile pe specializări la concursul de admitere la studiile universitare de Masterat - Sesiunea iulie 2016 sunt următoarele: