Comunicat de presă începere proiect

 
 

Anunt privind începerea activităților proiectului „Consolidare, reabilitare, modernizare, modificări interioare și renovare clădire Corp B - Facultatea de Horticultură din cadrul U.S.A.M.V.”, Cod SMIS 122018 finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020

Comunicat de presă începere proiect